Ministerstwo opublikowało elektroniczny wzór uproszczonego sprawozdania PIT-TP/CIT-TP

W dniu 31 lipca br. Ministerstwo Finansów poinformowało, że na stronie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych opublikowany został elektroniczny wzór uproszczonego sprawozdania PIT-TP (2) oraz CIT-TP (2). Sprawozdania te dostępne jest poprzez platformę e-PUAP: PIT-TP CIT-TP Opublikowanie nowych wzorów sprawozdania PIT-TP/CIT-TP jest kontynuacją zmian zapowiadanych przez Ministerstwo w cen transferowych w ostatnich miesiącach.

Kolejne wątpliwości podatników rozwiane

Jak ostatnio wspominaliśmy (TU i TU), Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podatników pytania odnośnie formularzy CIT-TP oraz odpowiednio PIT-TP. Wydaje się, że największe trudności podatnikom sprawia uzupełnienie części F formularza (która odpowiada części G w obecnym projekcie formularza). Nie dość, że jest ona rozbudowana, to dodatkowo wymaga podania bardzo szczegółowych danych. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kilka, najczęściej powtarzających się, pytań. W którym miejscu wpisać prowizję komisyjną?…

Jak ujmować specyficzne transakcje w CIT-TP/PIT-TP?

Odkąd opublikowano pierwszą wersję uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP/PIT-TP), podatnicy zgłaszali wątpliwości dotyczące miejsca prezentacji transakcji specyficznych jak na przykład refaktura, cashpool czy hedging, których nie można było jednoznacznie przyporządkować do kategorii wskazanych przez ustawodawcę. Ministerstwo nie zmieniło znacząco w tym zakresie wzoru formularza, natomiast wśród odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników, znalazły się również wytyczne dotyczące tego, gdzie takie transakcje w sprawozdaniu…

Raportowanie CIT/TP i PIT/TP – Ministerstwo Finansów opublikowało przewodnik

Od 1 stycznia 2017 r. na podatników zostały nałożone nowe obowiązki w zakresie cen transferowych, m.in. związane z raportowaniem CIT/TP oraz PIT/TP. Właściwe uzupełnienie formularzy wielu podatnikom nastręcza trudności. Ministerstwo Finansów zauważyło ten problem i stara się wspierać podatników w wypełnieniu nowych obowiązków sprawozdawczych. Dnia 26 kwietnia 2018 r. opublikowane zostały odpowiedzi na dwie Interpelacje poselskie (nr 21099 oraz 21100) dotyczące uproszczonego sprawozdania finansowego (CIT-TP/PIT-TP) oraz informacji dotyczących umów z nierezydentami (ORD-U).…

Zmiany deklaracji podatkowych vs ceny transferowe – w pigułce

Nowe wzory deklaracji podatkowych… 9 maja 2018 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt obejmuje zmiany w deklaracjach podatkowych, w tym m.in. w deklaracji CIT-8, a także wprowadza nowe deklaracje jak np. CIT/MIT (dla podatników zobowiązanych do zapłaty tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z najmu/dzierżawy budynków). Zmiany w formularzach wynikają…

Ministerstwo Finansów wyjaśnia kolejne wątpliwości z zakresu cen transferowych

26 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na dwie Interpelacje poselskie (nr 21099 oraz 21100) dotyczące uproszczonego sprawozdania finansowego (CIT-TP/PIT-TP) oraz informacji dotyczących umów z nierezydentami (ORD-U). Jak poprawnie wypełnić CIT-TP/PIT-TP?: Pod pojęciem przychody w sformułowaniu „procentowy udział w przychodach” należy uwzględnić sumę wszystkich pozycji przychodowych z rachunku zysków i strat, Identyfikacja powiązań podatnika (pola 8-11 formularza) powinna odnosić się do istnienia powiązań na każdy dzień…

PIT-TP jednak dla spółek osobowych?

Wspólnik zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych w imieniu spółki niebędącej podatnikiem, analogicznie zobowiązany jest również do złożenia uproszczonego sprawozdania PIT-TP w imieniu tej spółki jeżeli jej przychody lub koszty przekroczyły w danym roku podatkowym próg 10 mln EUR. Taki wniosek płynie z najnowszej interpretacji indywidualnej Ministra Finansów wydanej 29 stycznia 2018 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.345.2017.1.MR). Dotychczas wielu podatników uważało inaczej. Przyjmowali oni, że zgodnie…