Czy w Polsce będzie podatek minimalny? Co dalej z podatkiem cyfrowym w Polsce i na świecie?

W kwietniu 2021  roku amerykańska administracja wezwała do wprowadzenia minimalnej, globalnej stawki podatku dochodowego, która zapewni odpowiednie opodatkowanie dochodów osiąganych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa w państwie, w którym rzeczywiście osiągają przychody. Zmiany te będą również dotyczyć przedsiębiorstw cyfrowych. Czy jesteśmy bliżej konsensusu i wprowadzenia zmian w międzynarodowym prawie podatkowym dotyczących przedsiębiorstw cyfrowych? Co z koncepcją polskiego podatku cyfrowego?  Warto przypomnieć, że obecne prace w OECD dotyczące ograniczenia erozji podstawy opodatkowania (BEPS)…

TSUE: progresywne podatki wprowadzane w Polsce i na Węgrzech zgodne z prawem unijnym

16 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że polski podatek od sprzedaży detalicznej i węgierski podatek obrotowy od reklam nie naruszają prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy państwa (wyroki w sprawach C-562/19 Komisja vs. Polska i C-596/19 Komisja vs. Węgry). Nie oznacza to jednak, że podobne propozycje legislacyjne (np. proponowana w Polsce składka reklamowa) nie mogą zostać uznane za naruszające reguły prawa unijnego. TSUE w wyrokach przedstawił konkretne wskazówki, jakie należy…

Składka reklamowa – czyli podatek reklamowy, medialny i cyfrowy w jednym?

2 lutego 2021 r. opublikowany został projekt ustawy wprowadzającej składkę reklamową. Zgodnie z projektem – nowym obciążeniem będą objęte podmioty gospodarcze osiągające przychody z reklamy konwencjonalnej oraz internetowej. Proponowana ustawa może mieć bardzo daleko idące skutki dla całej branży medialnej i reklamowej oraz przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej. Ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca 2021 r. Raczej podatek niż składka Na początek warto zwrócić na pewną…

Co dalej z globalnym podatkiem cyfrowym?

OECD zapowiadało, że do końca 2020 r. wypracowane zostaną ostateczne propozycje zmian w międzynarodowym prawie podatkowym, tak aby sprawiedliwie opodatkować dochody przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej. Na parę miesięcy przed końcem roku nadal jest jednak więcej pytań niż odpowiedzi. Warto przypomnieć, że jeszcze w 2019 r. OECD przedstawiło projekt rozwiązań prawnych, które mają być odpowiedzią na niedopasowanie obecnych regulacji do działalności gospodarczej prowadzonej w środowisku cyfrowym. Rozwiązania te zostały oparte na dwóch…

TSUE daje zielone światło krajowym podatkom cyfrowym?

3 marca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyroki, w których między innymi uznał, że wprowadzenie podatku obrotowego, którego ciężar ponoszą w głównej mierze przedsiębiorstwa kontrolowane przez podmioty zagraniczne (ze względu na wysokość obrotu) jest zgodne z przepisami prawa unijnego. Wyroki dotyczyły węgierskich przepisów podatkowych. W praktyce jednak orzeczenia te mogą oznaczać, że TSUE dał zielone światło wprowadzeniu w poszczególnych państwach UE podatków cyfrowych od obrotu osiąganego przez przedsiębiorstwa…

Globalny podatek cyfrowy coraz bliżej

W październiku 2019 r. OECD opublikowało kolejny raport dotyczący globalnych rozwiązań w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej. Z raportu wynika, że prace OECD przyspieszają i w 2020 możemy spodziewać się wprowadzenia nowych przepisów dotyczących opodatkowania międzynarodowych przedsiębiorstw działających w sieci. W styczniu oraz maju 2019 r. OECD przedstawiło projekt rozwiązań prawnych, które mają być odpowiedzią na niedopasowanie obecnych regulacji do działalności gospodarczej prowadzonej w środowisku cyfrowym. Rozwiązania te zostały oparte na dwóch…