Ministerstwo Finansów zaskakuje po raz kolejny!

Ministerstwo Finansów kontynuuje niechlubną tradycję zaskakiwania podatników fundamentalnymi zmianami – na 1 dzień roboczy przed terminem ich wejścia w życie. Dla przypomnienia, w Sylwestra 2018 roku, wydano rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na podstawie rozporządzenia, odroczono obowiązywanie części nowych przepisów o podatku u źródła (zasadniczo odnośnie płatności przekraczających 2.000.000 zł) do 1 lipca…