Jak poprawnie przygotować korektę JPK_VAT

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT zobowiązani są do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego składającego się z dwóch części – deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Część deklaracyjna odzwierciedla dane zawarte w dotychczas składanych formularzach VAT-7 lub VAT-7K. Część ewidencyjna zawiera informacje o zakupach i sprzedaży za dany okres. Jednakże w porównaniu do plików składanych do 30 września 2020 zakres danych koniecznych do raportowania został rozszerzony w bardzo…

Skorygowanie przez osobę fizyczną deklaracji VAT umożliwia ustalenie sankcji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 16 czerwca 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 1483/19 uznał, że jest możliwe ustalenie sankcji VAT w przypadku, w którym podatnik będący osobą fizyczną skorygował po kontroli podatkowej uprzednio złożoną deklarację. Spór pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi dotyczył regulacji, zgodnie z którą nie ustala się sankcji VAT wobec podatnika będącego osobą fizyczną, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność karną skarbową…

Czy 1 stycznia 2020 r. pożegnamy już deklaracje VAT?

Wszystko wskazuje na to, że tzw. „duzi podatnicy” rozliczą VAT za styczeń 2020 r. wyłącznie poprzez złożenie pliku JPK_VAT i będą mogli, a nawet musieli zapomnieć o konieczności składania deklaracji VAT. Pozostali podatnicy będą mogli również pominąć dotychczasowy obowiązek składania deklaracji VAT, już od stycznia 2020 r. Natomiast bezwzględnie będą musieli przesyłać wyłącznie nowy plik JPK_VAT od 1 lipca 2020 r. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem…

Wykaz podatników – ustawa opublikowana (Dz.U. 2019 poz. 1018)

31 maja 2019 r. pod pozycją 1018 opublikowane zostały przepisy, na podstawie których utworzony zostanie Wykaz podatników. Ustawa nowelizuje w tym zakresie ustawę o podatku od towarów i usług. Opublikowana ustawa wprowadza zmiany również do ustaw o podatkach dochodowych w zakresie ograniczenia prawa do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Opublikowany akt prawny dostępny jest na stronach RCL: TUTAJ Najważniejsze zagadnienia wprowadzane na mocy ustawy to: utworzenie Wykazu podatników pozwalający…

„Biała lista podatników VAT” – czyli nowe sankcje i jeszcze więcej należytej staranności

Ustawa wprowadzająca ujednolicony rejestr podatników VAT otrzymała ostateczne brzmienie (przeszła przez Senat bez poprawek) i aktualnie oczekuje na podpis Prezydenta RP. Przyjrzyjmy się zatem rozwiązaniom, które wprowadza, wymogom, jakie nakłada na podatników zobowiązanych do dochowania należytej staranności oraz sankcjom, jakie przewiduje nie tylko w zakresie podatku VAT. Zmiany mają wpływ nie tylko na VAT ale – jak się może okazać: przede wszystkim – na opodatkowanie podatkiem dochodowym. Status podatnika VAT…

Obowiązkowy split payment – nowe obciążenia dla podatników

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt kolejnej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, tym razem wprowadzający obowiązkowy split payment dla niektórych towarów i usług, tj. tych, które zostaną wymienione w załączniku 15 do ustawy. Obowiązek zapłaty z zastosowaniem metody tzw. podzielonej płatności dotyczyć będzie transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł. Przepisy te mają wejść w życie 1 września br. Nowelizacja nakłada na nabywców i dostawców dodatkowe…