Kiedy rozliczenie straty podatkowej od 2021 roku nie będzie możliwe

Zmiany w podatkach dochodowych obowiązujące od 2021 roku wprowadziły nowe ograniczenia w możliwości rozliczania strat podatkowych. Niektóre z nich, jak w przypadku działań restrukturyzacyjnych, wynikają wprost z zakazu zawartego w przepisach prawa. Przed 2021 rokiem, spółka (podatnik) łącząca się z inną spółką poprzez przejęcie jej majątku, nie mogła rozliczyć straty podatkowej spółki przejmowanej. Od obecnego roku, zakaz zasadniczo dotyczy również rozliczenia straty własnej poniesionej przed rokiem połączenia.…

Od nieudanej inwestycji podatnik dwa razy traci?

Od nieudanej inwestycji podatnik dwa razy traci? Fiskus podtrzymuje swoje stanowisko: w wyniku niezrealizowanej inwestycji, podatnik musi zwrócić odliczony podatek od wpłaconej zaliczki, nawet pomimo faktu, iż nie doczekał się zwrotu wpłaconych pieniędzy od nieuczciwego kontrahenta. Prawo do odliczenia VAT od wpłaconej zaliczki na poczet dostawy towarów i świadczonej usługi, zostało wprost uregulowane w treści przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT. A co jeśli…

NSA: podatnik nie ma obowiązku zapłacenia podatku najwyższego, jednakże państwo ma prawo bronić się przed działaniami mającymi na celu unikanie opodatkowania

8 lipca 2019 r. znalazła swój finał w sądzie sprawa dotycząca pierwszej odmowy wydania opinii zabezpieczającej. NSA oddalił skargę kasacyjną podatnika i tym samym uznał, że organ podatkowy prawidłowo zakwestionował racjonalność działań podejmowanych przez spółkę. Zapadłe orzeczenie może okazać się bardzo istotne dla praktyki stosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Poniżej przedstawiam wnioski z uzasadnienia, póki co ustnego, do wyroku NSA. Klauzula  zgodna z Konstytucją…

Niejednoznaczne przepisy podatkowe należy interpretować na korzyść podatnika

Kiedy reguła rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wchodziła do porządku prawnego, wielu ekspertów obawiało się, że może ona okazać się przepisem martwym. Trudno się temu dziwić. Bezpośrednim adresatem normy wynikającej z przepisu art. 2a Ordynacji podatkowej jest organ podatkowy i to jego – rzeczywiste i uzasadnione – wątpliwości, a nie wątpliwości podatnika mają przesądzać o możliwości zastosowania klauzuli.  Organy podatkowe natomiast niechętnie stwierdzają, że jakikolwiek przepis…