Zmiany w CIT 2019: Zmiany w opodatkowaniu dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych

Od początku 2019 r. zmienią się (łącznie już po raz trzeci) przepisy dotyczące opodatkowania  dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych to jest w uproszczeniu podmiotów zagranicznych od dochodów których to polski podatnik płaci podatek dochodowy w Polsce. Kategoria „zagraniczna spółka kontrolowana” zostanie zastąpiona pojęciem „zagraniczna jednostka kontrolowana”. Wynika to z faktu, że ustawodawca, po szeregu wątpliwości interpretacyjnych postanowił wprost objąć przepisami o opodatkowaniu dochodów CFC fundacje, trusty i inne podmioty o charakterze powierniczym…