Zmiany do polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Protokół zmieniający umowę w sprawię unikania podwójnego opodatkowania między Polską a Holandią został podpisany 29 października 2020 r. Ze względu na proces ratyfikacji, zmiany prawdopodobnie wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. WPROWADZENIE KLAUZULI NIERUCHOMOŚCIOWEJ Protokół dodaje tzw. klauzulę nieruchomościową, czyli przepis wprowadzający opodatkowanie dochodów nierezydenta ze zbycia udziałów w spółce lub ze zbycia podobnych praw (jak na przykład udziały w spółkach osobowych lub funduszach), jeżeli w jakimkolwiek…

Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP)

Odświeżmy w kilku słowach kluczowe informacje na temat procedury. Procedura MAP (ang. Mutual Agreement Procedure) ma na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania tego samego dochodu. W jakich sytuacjach dochodzi do podwójnego opodatkowania? Jest to często występujące zjawisko w relacjach między podmiotami powiązanymi działającymi w różnych krajach. Jeśli w rezultacie kontroli podatkowej np. w Polsce dojdzie do doszacowania dochodu w transakcji z podmiotem powiązanym z Niemiec, polski podatnik musi zapłacić podatek od dochodu, który został…

Mała APA wstrzymana?

W ostatnich dniach opublikowany został raport z konsultacji i opiniowania projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385/katalog/12578011#1257801). O tym, co zawierał projekt ustawy pisaliśmy na blogu pod koniec marca TUTAJ. Jednym z obszarów, który miał być regulowany niniejszą ustawą miała być procedura zawarcia uproszczonego porozumienia cenowego tzw. mała APA. Wielu podatników czekało i nadal czeka na przepisy o uproszczonym porozumieniu, ponieważ –…

Zmiany w procedurze MAP

Kontrole podatkowe w zakresie cen transferowych są co raz bardziej skuteczne. W ich rezultacie dochodzi do doszacowania dochodów poprzez podwyższenie podstawy do opodatkowania. Jeżeli w wyniku kontroli podatkowej zostanie doszacowany dodatkowy dochód w transakcji z podmiotem powiązanym, prowadzącym działalność w innym kraju, polski podmiot musi zapłacić podatek od dochodu, który został już opodatkowany za granicą. Dochodzi wówczas do podwójnego opodatkowania. Czy podatnicy mają szansę na odzyskanie środków utraconych w rezultacie podwójnego opodatkowania?…