Wspieranie nowych inwestycji na nowych zasadach

Zaczął już funkcjonować w Polsce nowy system przyznawania ulg podatkowych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje (tzw. Polska Strefa Inwestycji). Zastąpił on dotychczasowe wsparcie udzielane w ramach specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Obecnie inwestorzy zyskali zwolnienie z podatku CIT/PIT w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie całej Polski. Oznacza to, że praktycznie cały kraj stał się jedną wielką SSE. Przedsiębiorcy są uprawnieni do zwolnienia z opodatkowania dochodu…