Organy podatkowe nieskutecznie przedłużają zwroty VAT

Przedłużanie zwrotu VAT przez organy podatkowe ze względu na konieczność dokonania weryfikacji zasadności tego zwrotu jest powszechną praktyką. Nierzadko jednak do takiego przedłużenia dochodzi z naruszeniem przepisów. Sądy administracyjne coraz częściej stają po stronie podatników i stwierdzają, że organy podatkowe nie dopełniły warunków skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT. Tego zagadnienia dotyczyła niedawna uchwała NSA z 21 września 2020, sygn. akt I FPS 1/20. Kiedy organ podatkowy…

Czy NSA ograniczy możliwość wykorzystywania materiałów z postępowań karnych w postępowaniach podatkowych dotyczących oszustw VATowskich?

6 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował o skierowaniu do składu 7 sędziów pytania prawnego dotyczącego możliwości wykorzystywania (w stanie prawnym od 15 kwietnia 2016 r.) jako dowód w postępowaniu podatkowym przekazanych przez prokuraturę protokołów, stenogramy z podsłuchów rozmów przeprowadzonych przez uprawnione do tego organy bez stosownego potwierdzenia, że zostały uzyskane zgodnie z prawem i bez dołączonych do nich nagrań. Pytanie jakie zadał skład orzekający ma dwa istotne dla rozstrzygania spraw podatkowych aspekty.…