Dokumentowanie usług niematerialnych

Konieczność rzetelnego dokumentowania faktycznego wykonania usług marketingowych czy innych usług o charakterze niematerialnym – zagadnienie znane podatnikom od lat. Najnowszy wyrok NSA w tej sprawie (wyrok z 15 maja 2018, sygn. I FSK 1175/16) powinien być uznany za kolejny znak ostrzegawczy w tym obszarze. Lektura obowiązkowa dla tych podatników, którzy korzystają z usług marketingowych czy niematerialnych, w szczególności świadczonych przez podmioty powiązane oraz tam, gdzie w codziennej praktyce dochodzi – nie tyle…