Podatek minimalny zależy od stopnia wynajęcia powierzchni budynku

Od 2019 r. podatkiem od przychodów z budynków (tzw. podatkiem minimalnym) objęte są wszystkie budynki, które są przedmiotem najmu (lub innej umowy o podobnym charakterze). W stosunku do budynków wynajętych w części, wprowadzono mechanizm pozwalający na ustalenie podstawy opodatkowania proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania (wynajętej) w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku. Regulacja w tym zakresie nie jest jasna, w szczególności przepisy o podatku minimalnym nie wskazują, co należy rozumieć przez powierzchnię oddaną do używania…