Analiza porównawcza dla pożyczek okiem organów skarbowych

Jak wynika z naszych doświadczeń, organy podatkowe podczas kontroli często zastępują analizę porównywalności przedstawieniem danych na temat oprocentowania wynikających z przeprowadzonego „procesu myślowego”. Na tej podstawie uznają, że oprocentowanie transakcji wewnątrzgrupowej jest nierynkowe, co umożliwia szacowanie dochodu podatnika. Właśnie do takiego sposobu postępowania organów, odwołuje się wyrok WSA w Warszawie z 28 maja 2019 roku (III Sa/Wa 1777/18). Sąd przyznał, że bez przeprowadzenia szczegółowej analizy porównywalności nie może…