Rabaty pośrednie z perspektywy podatku naliczonego

Kilka dni temu pisaliśmy o rabatach pośrednich, sposobie dokumentowania wypłacanych premii oraz wątpliwościach związanych z prawem podmiotu udzielającego rabatu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego tutaj. Warto również przyjrzeć się zagadnieniu od strony podatku naliczonego i zasady neutralności podatku VAT. — W związku z zaostrzającym się prawem antykorupcyjnym i szeregiem regulacji mających na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom, obserwujemy nową tendencję w biznesie wykorzystującą mechanizm rabatów pośrednich. Konstrukcja…