Zmiany do polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Protokół zmieniający umowę w sprawię unikania podwójnego opodatkowania między Polską a Holandią został podpisany 29 października 2020 r. Ze względu na proces ratyfikacji, zmiany prawdopodobnie wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. WPROWADZENIE KLAUZULI NIERUCHOMOŚCIOWEJ Protokół dodaje tzw. klauzulę nieruchomościową, czyli przepis wprowadzający opodatkowanie dochodów nierezydenta ze zbycia udziałów w spółce lub ze zbycia podobnych praw (jak na przykład udziały w spółkach osobowych lub funduszach), jeżeli w jakimkolwiek…