Nowe przepisy w zakresie cen transferowych finalnie opublikowane

14 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą przepisy w zakresie cen transferowych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Nowelizacja Ustaw PIT i CIT została już także opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem doustawy,  celem  wprowadzonych zmian jest uproszczenie przepisów oraz dostosowanie ich do zmieniającego się otoczenia prawnego i gospodarczego oraz uwzględnienie dorobku OECD w zakresie cen transferowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany. Rodzaje powiązań –…