Protokół odbioru decydujący o momencie wykonania usług w branży budowlanej

2 maja 2019 r. TSUE w sprawie C-224/18 Budimex S.A. rozwiał liczne wątpliwości wokół tematu momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych uznając, iż może decydować o nim chwila podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W przywołanym wyroku Trybunał zgodził się z podatnikiem, iż dla celów określenia momentu wykonania usług nie sposób pominąć funkcjonujących w danej dziedzinie realiów gospodarczych i handlowych. Przy czym biorąc pod uwagę specyfikę…