Posiadanie oddziału w Polsce nie gwarantuje prawa do zwrotu VAT

Kolejny już raz Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w sprawie zwrotu podatku naliczonego podatnikom posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, ale nie dokonujących tu żadnych czynności opodatkowanych. Wyrok NSA z 27 czerwca 2019 r. (sygn. I FSK 795/17) był wynikiem wystąpienia oddziału spółki niemieckiej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie zwrotu podatku naliczonego i rozstrzygnięcia czy oddziałowi przysługuje zwrot podatku na podstawie art. 3 Dyrektywy 2008/9/WE…