Odsetki maksymalne – limit niewynikający z przepisów podatkowych

Obecnie stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego utrzymywana jest na bardzo niskim poziomie 0,1. Ma to wpływ na maksymalną wysokość odsetek od pożyczek, które od 29 maja 2020 r. wynoszą 7,2%. Odsetki maksymalne nie mogą w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe stanowią natomiast sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Ograniczenia dotyczące odsetek maksymalnych wynikają z Kodeksu cywilnego. Co istotne nie mają…

Niejednoznaczne przepisy podatkowe należy interpretować na korzyść podatnika

Kiedy reguła rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wchodziła do porządku prawnego, wielu ekspertów obawiało się, że może ona okazać się przepisem martwym. Trudno się temu dziwić. Bezpośrednim adresatem normy wynikającej z przepisu art. 2a Ordynacji podatkowej jest organ podatkowy i to jego – rzeczywiste i uzasadnione – wątpliwości, a nie wątpliwości podatnika mają przesądzać o możliwości zastosowania klauzuli.  Organy podatkowe natomiast niechętnie stwierdzają, że jakikolwiek przepis…