Rozliczenie skonta nadal mniej korzystne dla sprzedającego

Skonto zależy od zachowania nabywcy po wystawieniu faktury. To, że istnieją pewne określone zasady wedle, których taki rabat jest przyznawany przez sprzedawcę nie oznacza, że zostaje on udzielony jeszcze przed wystawieniem faktury – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 maja 2018 roku (sygn. akt I FSK 325/16). Sprawa dotyczyła Spółki, prowadzącej działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji izolacji technicznych. We wniosku o interpretację firma poprosiła o wyjaśnienie, czy w sytuacji udzielenia…