Czy wątpliwości związane ze sposobem rozliczenia i dokumentowania rabatów pośrednich już zostały rozwiązane?

Przedsiębiorcy, coraz częściej w celu intensyfikacji sprzedaży towarów proponują kontrahentom rabaty. Najczęstszą praktyką jest udzielanie rabatów w momencie sprzedaży, lub po przekroczeniu przez kontrahenta określonego progu wartości zamówień. Tak rozumiane rabaty stanowią jedną z podstawowych form rozliczeń handlowych. Coraz bardziej popularnym sposobem motywowania ostatecznych klientów do zakupu danego towaru są rabaty udzielane przez producenta na rzecz finalnego nabywcy. Są to tzw. rabaty pośrednie. Pośrednie, ponieważ: (1) rabaty…