Odroczenie terminu, rozłożenie na raty, wybór uproszczonych zaliczek

Jeżeli podatnicy będą mieć problem z terminową zapłatą należności podatkowych, spowodowaną epidemią COVID-19, w oczekiwaniu na specjalne regulacje, mogą korzystać z form wsparcia, które obowiązują  w systemie podatkowym. 1. Wniosek o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości Na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej można ubiegać się o: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę…