WSA potwierdza możliwość korzystania przez organy z recharakteryzacji przed 2019 r.

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych, wprowadziła w art. 11c ustawy o CIT i art. 23o ustawy o PIT, regulacje umożliwiające organom podatkowym dokonanie recharakteryzacji lub nieuznania transakcji realizowanej przez podatnika z podmiotem powiązanym. Organy mogą uznać, że w danych okolicznościach racjonalnie działający ekonomicznie podmiot niepowiązany zawarłby inną transakcję lub w ogóle nie zawarłby danej transakcji i w takiej sytuacji pominąć skutki podatkowe danej…

Uwzględniono część uwag do projektu ustawy

20 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów odniosło się do stanowisk zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na uwzględnienie części uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych kwestii. Instrumenty recharakteryzacji oraz nieuznawania transakcji Ministerstwo Finansów odniosło się do uwag dotyczących wątpliwości w zakresie szerokich uprawnień organów podatkowych w zakresie recharakteryzacji oraz nieuznawania transakcji. Ministerstwo Finansów widzi potrzebę takich instrumentów ponieważ istnieją…

Planowane zmiany – komentarz Ministerstwa Finansów

Projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz PIT w zakresie cen transferowych znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Z wypowiedzi medialnych można wnioskować, że Ministerstwo Finansów nie planuje znaczących zmian w zaproponowanych rozwiązaniach, jednak zapewnia, że część uwag podatników zostanie uwzględniona. Termin nadsyłania uwag do projektu minął i czekamy na oficjalne odniesienie się Ministerstwa Finansów do zgłoszonych komentarzy. Jak MF ocenia zaproponowane zmiany można już teraz przeczytać w wywiadzie Dyrektor…