Recharakteryzacja oraz brak uznania transakcji przez organy – nowe narzędzia kontrolujących?

Jedną z nowości wprowadzoną ustawą nowelizującą CIT w zakresie cen transferowych instrument tzw. recharakteryzacji oraz możliwość braku uznania transakcji przez organy. Ich pojawienie się jest źródłem wątpliwości oraz obaw, zarówno wśród ekspertów, jak i podatników. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów mocno podkreślają, że narzędzia te stanowią doprecyzowanie istniejących regulacji, a organy podatkowe miały możliwość ich stosowania również przed nowelizacją. Co istotne, zgodnie z informacjami udzielonymi przez MF, recharakteryzacja oraz brak uznania…

Nowelizacja CIT – organy podatkowe zadbają o rynkowy charakter transakcji?

Jednym z elementów nowelizacji przepisów TP jest wprowadzenie instrumentów mających na celu egzekwowanie obowiązku stosowania cen rynkowych, czyli tzw. recharakteryzacji oraz możliwości nieuznania transakcji. Instytucja recharakteryzacji oraz nieuznawania transakcji– na czym polegają? Zgodnie z nowelizacją, istota wymienionych instrumentów polega na tym, że organ określając dochód lub stratę będzie mógł uznać, że w danych okolicznościach podmioty niepowiązane nie zawarłyby danej transakcji lub zawarłyby inną transakcję. Zastosowanie omawianych…