Zgodność i zarządzanie ryzykiem nadużyć – nowe oblicze Compliance w podatku VAT

Obserwowane w ostatnim okresie zmiany w zakresie raportowania podatku VAT zmuszają do ponownego przemyślenia, jakie procedury zgodności i zarządzania ryzykiem należy wdrożyć w organizacji. Zakres zmian i ich dynamika pokazują, że mechanizmy i procedury uważane dotychczas za wystarczające, okazują się nieadekwatne. Świat biznesu przyspieszył. W dobie cyfryzacji doskonaleniu podlegają nie tylko systemy raportowania i monitorowania zgodności. Mechanizmy wyłudzeń i fraudów coraz sprawniej korzystają z dobrodziejstwa rozwoju nowych technologii, przestępstwa gospodarcze…