Regres ubezpieczeniowy z pułapką odpowiedzialności solidarnej z tytułu split payment

Jeśli dłużnik zapłaci na rzecz ubezpieczyciela roszczenie dochodzone w ramach regresu ubezpieczeniowego przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, to ubezpieczyciel będzie odpowiadał solidarnie z ubezpieczającym za nierozliczony VAT. Takie zaskakujące stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 22 sierpnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.343.2018.2.AM, dotyczącej regresu przy ubezpieczeniu należności handlowych. Płatności w ramach regresu ubezpieczeniowego powinny podlegać VAT, ponieważ jego istotą jest dochodzenie przez ubezpieczyciela od sprawcy…