Wsteczna rejestracja VAT może zmienić rozliczenia podatnika

Fakt rejestracji podmiotu jako podatnika VAT nie ma znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego, decydujące jest faktyczne wykonywanie czynności opodatkowanych VAT. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 sierpnia 2018 roku (sygn. akt III SA/Wa 3934/17). WSA w Warszawie uznał, że podatnikiem VAT nie można być wybiórczo, np. tylko na potrzeby rozliczenia jednej transakcji. Spóźniona rejestracja może bowiem oznaczać, że pierwotnie dokonane rozliczenia z tytułu…

Czy masz pewność, że Twój kontrahent nadal posiada status podatnika VAT czynnego? Być może od kilku miesięcy nim już nie jest!

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić dany podmiot z rejestru czynnych podatników VAT, także z tego powodu, że jego kontrahent wyłudzał podatek VAT. Na chwilę obecną Ministerstwo Finansów nie podało jeszcze ilości podmiotów, które dotychczas zostały wykreślone z rejestru podatników VAT. Z dostępnych publikacji wiemy jednak, że do 31 maja 2017 roku liczba ta wynosiła 55 559 (tak poinformował wiceminister finansów Paweł…