TSUE: progresywne podatki wprowadzane w Polsce i na Węgrzech zgodne z prawem unijnym

16 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że polski podatek od sprzedaży detalicznej i węgierski podatek obrotowy od reklam nie naruszają prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy państwa (wyroki w sprawach C-562/19 Komisja vs. Polska i C-596/19 Komisja vs. Węgry). Nie oznacza to jednak, że podobne propozycje legislacyjne (np. proponowana w Polsce składka reklamowa) nie mogą zostać uznane za naruszające reguły prawa unijnego. TSUE w wyrokach przedstawił konkretne wskazówki, jakie należy…

Składka reklamowa – czyli podatek reklamowy, medialny i cyfrowy w jednym?

2 lutego 2021 r. opublikowany został projekt ustawy wprowadzającej składkę reklamową. Zgodnie z projektem – nowym obciążeniem będą objęte podmioty gospodarcze osiągające przychody z reklamy konwencjonalnej oraz internetowej. Proponowana ustawa może mieć bardzo daleko idące skutki dla całej branży medialnej i reklamowej oraz przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej. Ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca 2021 r. Raczej podatek niż składka Na początek warto zwrócić na pewną…

Definicja usług reklamowych do celów podatku u źródła – gdzie jest rozsądna granica?

Wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła, którego ostatni etap przypadnie na 1 stycznia 2020 r., powoduje coraz częstsze pytania o to, które konkretnie płatności podlegają tej daninie. Do tematów szczególnie dyskusyjnych należą usługi reklamowe. Reklama jest dźwignią handlu. Powiedzenie niemal stare jak świat, ale to na przestrzeni ostatniej dekady nastąpił skokowy wzrost rodzajów i liczby dostępnych środków komunikacji, umożliwiających przekaz reklamowy. Stało się to między…