Restrukturyzacja bez wynagrodzenia = kontrola w zakresie cen transferowych i doszacowanie dochodu?

W formularzu CIT-TP, którego wypełnienie od 2017 roku stanowi nowy obowiązek z zakresu cen transferowych, podatnik będzie zobowiązany wskazać czy w danym roku podatkowym dokonał przeniesienia istotnych funkcji, aktywów lub ryzyk do innego podmiotu powiązanego, lub był beneficjentem przenoszonych funkcji / aktywów bądź ryzyk. Takie przeniesienie może być traktowane jako restrukturyzacja w rozumieniu cen transferowych, z którą może wiązać się konieczność wypłaty rekompensaty. Czy jeżeli…