Przepisy o rozbieżnościach hybrydowych (hybrid mismatch) jednak nie od 2020 r.

Projekt ustawy z 22 sierpnia 2019 r. dotyczący rozbieżności hybrydowych nie został uchwalony i nie wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Dotyczył on rozbieżności w kwalifikacji struktur lub transakcji hybrydowych, które mogłoby prowadzić do podwójnego odliczenia lub odliczenia, ale bez drugostronnego wykazania dochodu. Nowe przepisy powodowałyby wyłączenie z kosztów lub zwiększenie przychodów z tytułu określonych transakcji. Ustawa miała stanowić implementację dyrektywy ATAD 2, która nakładała obowiązek wprowadzenia większości przepisów…