Zmiany w podatkach 2019: Nowe zasady poboru podatku u źródła wchodzą w życie etapami, ale wątpliwości pozostał

Wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła [WHT] rozłożono ostatecznie na dwa etapy. Przede wszystkim reguły uzależniające pobór WHT wg obniżonej stawki (lub też zwolnienie albo odstąpienie od poboru WHT) od złożenia przez płatnika specjalnego oświadczenia lub też od wydania opinii polskiego organu podatkowego o zastosowaniu zwolnienia z WHT, będą stosowane w większości przypadków od 1 lipca 2019 r. Płatnicy i podatnicy zyskali zatem na czasie, ale większość wątpliwości wokół…

Zmiany w podatkach 2019: Nowe zasady poboru podatku u źródła od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich, bez względu na rok podatkowy

Zasadą jest, że zmiany w przepisach dot. CIT obowiązują począwszy od roku podatkowego podatnika, który rozpoczął się po wejściu tych przepisów w życie. Innymi słowy, podatnicy o roku podatkowym innym niż kalendarzowy, mają standardowo więcej czasu na dostosowanie się do zmian. Od reguły bywają jednak wyjątki i jednym z tych wyjątków Ustawodawca uczynił nowe regulacje dotyczące podatku u źródła. Nie ma pewności czy było to intencjonalne, ale przynajmniej tak wynika z literalnej wykładni art. 44…

Zmiany w podatkach 2019: Podatek u źródła – zwykle pobierany i odzyskiwany na wniosek

Od stycznia 2019 istotnej zmianie ulegną reguły poboru podatku u źródła, szczególnie w odniesieniu do płatności przekraczających w danym roku 2 mln PLN. Podatkowi u źródła podlegają zasadniczo płatności dywidend, odsetek i należności licencyjnych. Od 2019 dla płatności do 2 mln PLN dokonywanych w ciągu roku do jednego podmiotu dotychczasowe zasady poboru nie ulegną aż tak istotnym zmianom. Płatnik dokonujący wypłaty obowiązany będzie dochować należytej staranności przy weryfikacji warunków…

Jednorazowe odliczenie 5 mln zł straty podatkowej – kto skorzysta najbardziej?

Nabierają tempa prace rządowe nad projektem ustawy wprowadzającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Pośród całego pakietu propozycji (takich jak liberalizacja przepisów w zakresie rozliczania dywidendy, podwyższenie limitu małego podatnika czy wprowadzenie ulgi na złe długi do ustaw o podatkach dochodowych) znajduje się również przepis dotyczący możliwości jednorazowego odliczenia do 5 mln zł straty podatkowej. Nowe rozwiązanie zostało skonstruowane w ten sposób, że strata…