Brexit: Rozliczenie VAT importowego

Od 2021 r. Wielka Brytania, niezależnie od przyjęcia umowy o wolnym handlu (zarówno w przypadku scenariusza „ z umową o wolnym handlu”, jak i scenariusza „bez umowy o wolnym handlu”), będzie krajem trzecim, poza unijnym systemem VAT. W kontekście VAT, jest wiele różnic między dostawami i nabyciami wewnątrzwspólnotowymi, a dostawami i nabyciami z krajów poza EU. We wpisie  odnosimy się do jednego z kluczowych zagadnień w tym kontekście, tj. do sposobu rozliczenia (zapłaty) VAT w związku…

Quick fixes uproszczą rozliczanie VAT w transakcjach łańcuchowych

Rozliczanie VAT w transakcjach łańcuchowych dotychczas powodowało wiele wątpliwości oraz niespójności z uwagi na brak zharmonizowanych regulacji na poziomie unijnym. Od 1 stycznia br. obowiązują w tym zakresie zmiany wprowadzone do Dyrektywy Rady 2006/112 w ramach pakietu tzw. quick fixes, które ujednolicają rozliczanie transakcji łańcuchowych w UE. Z półrocznym poślizgiem zmiany te wchodzą w życie w Polsce na podstawie znowelizowanej od 1 lipca ustawy o VAT. Z uwagi na brak terminowej implementacji do przepisów krajowych regulacji…

Rozliczanie wydatków na prace aranżacyjne tzw, fit-outów w najmowanych lokalach sprawia problemy podatkowe

Wydatki na prace aranżacyjne w najmowanych powierzchniach, zgodnie z oczekiwaniami  najemcy (tzw. fit-outy), sprawiają wiele trudności przy ich właściwym rozliczeniu dla celów podatków dochodowych. Wynika to z braku szczególnych regulacji, ale również zróżnicowanych modeli ich finansowania i różnych zakresach technicznych. W szczególności problematyczne jest, czy wydatki właściciela lokalu/budynku będącego wynajmującym na fit-outy mają charakter: tzw. CAPEX – tj. powodują zwiększenie wartości początkowych środków trwałych (w tym budynku/lokalu)…