Komplementariusz sp.k. od maja 2021 r. – czy to atrakcyjne rozwiązanie?

Nastał sądny dzień 1 maja 2021 r. dla spółek komandytowych, oznaczający obowiązek opodatkowania CIT dochodów tych  spółek (a więc w praktyce podwójne opodatkowanie z punktu widzenia właścicieli). Obserwacje  wskazują, że zainteresowanie zakładaniem nowych sp.k. drastycznie spadło, a wiele z istniejących zostało zlikwidowanych lub przekształconych w inne formy prawne. Rzeczywistość prawna i ekonomiczna jest jednak bardziej złożona. O ile bowiem podwójne opodatkowanie  wystąpi prawie zawsze w sytuacji  komandytariusza…