Ciężar dowodu, czyli strategia ponad wszystko

Właściwa strategia dowodowa w postępowaniu dotyczącym VAT może zaważyć na jego wyniku. Co do zasady ciężar dowodu – a więc obowiązek ustalenia stanu faktycznego oraz ewentualnego wykazania nieprawidłowości w rozliczeniach podatnika – spoczywa na organie podatkowym. Tyle teorii. W teorii zaś nie ma różnicy między teorią a praktyką. W praktyce jest. W praktyce bowiem podatnik, który nie współpracuje z organami podatkowymi może przegrać w sądzie nawet wówczas, gdy ma rację. Jak do tego nie dopuścić? Wszystko zależy od celu,…