Wielkimi krokami zbliża się 30 czerwca 2019 r. – termin raportowania schematów podatkowych przez promotorów.

Wprowadzone z początkiem 2019 r. przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych, nakładają określone obowiązki na promotorów, jak i na korzystających, także w odniesieniu do uzgodnień, które miały miejsce w drugiej połowie 2018 r. Do 30 czerwca 2019 roku promotorzy  obowiązani są złożyć Szefowi KAS informację o schematach podatkowych, gdzie pierwszej czynności związanej z ich wdrożeniem dokonano · po dniu 25 czerwca 2018 r. – w odniesieniu do schematów transgranicznych; · po dniu 1 listopada…