Jak ustalić udział nieruchomości w aktywach spółki holdingowej?

W ustawie o CIT oraz w szeregu polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje tzw. klauzula nieruchomościowa. Wprowadza ona  opodatkowanie w kraju położenia nieruchomości dochodu ze zbycia  udziałów w spółce, której większość majątku stanowią nieruchomości. Na potrzeby klauzuli uwzględnia się również nieruchomości i aktywa posiadane pośrednio (przez spółki zależne), ale sposób ich uwzględniania nie został uregulowany i budzi pewne wątpliwości. W spółkach holdingowych, które sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe, ustalenie udziału nieruchomości…