Połączenie spółek osobowych z kapitałowymi bez podatku? Ważniejsze teraz niż kiedykolwiek wcześniej

W przeciwieństwie do spółek kapitałowych (sp. z o.o., SA oraz na gruncie podatku dochodowego również SKA), połączenia czy podziały  z udziałem spółek osobowych (spółka komandytowa, partnerska i jawna) nie doczekały się szczegółowych regulacji na gruncie ustaw o podatkach dochodowych. Oznacza to, że skutki podatkowe takich operacji, w tym połączeń spółek osobowych z kapitałowymi, należy rozpatrywać na gruncie zasad ogólnych. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem handlowym spółki osobowe mogą łączyć się tylko poprzez…