Dochody ze zbycia udziałów może będą wolne od podatku

W wyniku implementacji dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w Polskim systemie prawnym pojawił się w 2016 r. alternatywny fundusz inwestycyjny, w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI). ASI miała stanowić swego rodzaju uproszczony fundusz inwestycyjny, niebędący co prawda wehikułem zharmonizowanym i ściśle uregulowanym, jakkolwiek podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, którego struktura, sposób zarządzania oraz inwestycje podlegają ustawie o funduszach inwestycyjnych. Status ASI mogą posiadać spółki:…

Spółki holdingowe – odliczenie VAT

Wydawało się że o rozliczeniach VAT w spółkach holdingowych powiedziano już wszystko. Ta kwestia była przedmiotem wielu rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości na podstawie których wypracowano dosyć czytelne zasady rozliczania VAT przez te spółki. Upraszczając, spółki holdingowe nie prowadzące działalności operacyjnej nie mają prawa do odliczenia VAT, natomiast te, które oprócz posiadania akcji i udziałów prowadzą działalność operacyjną (np. usługi zarządzania) mogą podatek VAT odliczać. Nowe światło na te zasady może rzucić…