Zwolnienie partycypacyjne dla spółek osobowych – czy jest możliwe i w jakich sytuacjach

Pojęciem zwolnienia partycypacyjnego (ang. participation exemption) określa się najczęściej przypadki zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, wypłacanych w ramach jednej grupy kapitałowej. Regulacje tego typu posiada wiele państw, a na poziomie Unii Europejskiej (oraz dodatkowo EOG i Szwajcarii) zostały one ujednolicone dyrektywami wspólnotowymi, którymi objęto dodatkowo grupowe odsetki i należności licencyjne. Zwolnienie partycypacyjne to również (w niektórych…