Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej podane do publicznej wiadomości

Najwięksi podatnicy będą zobowiązani do opublikowania swojej na stronie internetowej tzw. sprawozdania z realizacji strategii podatkowej do końca 2022 roku. Obowiązek ma być  wprowadzony w ramach zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych najprawdopodobniej od 2021 roku. Obowiązek będzie dotyczył podmiotów, których przychody przekraczają równowartość 50 ml Euro (na podstawie danych za podatkowy poprzedzający rok, w którym upływa obowiązek publikacji), a także grup kapitałowych oraz każdej spółki w takiej grupie bez względu…