Interpretacje w sprawie faktoringu sprzeczne z ideą tej formy finansowania

Faktoring jest umową, na podstawie której przedsiębiorca przenosi na faktora własność wierzytelności wynikających ze sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Istotne jest, że ryzyko niewypłacalności kontrahentów co do zasady przejmuje faktor i zajmuje się windykacją wierzytelności. Przedsiębiorca, który wystawił faktury nie musi czekać na ich zapłatę przez kontrahenta, środki pieniężne otrzymuje od faktora. Faktoring zyskuje coraz większą popularność. Z informacji publikowanych przez Polski Związek Faktorów wynika, że aktualnie korzysta z niego 18…