Czy jedna ściana może pokrzyżować plany?

Klasyfikacja na gruncie VAT sprzedaży działki, na której stoi fragment innego budynku Ustawa o VAT zwalnia od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o VAT). Podatnicy niejednokrotnie muszą zmierzyć się jednak z koniecznością ustalenia, czy grunt, który ma być przedmiotem dostawy faktycznie może zostać uznany za niezabudowany. Dotyczy to m.in. przypadków sprzedaży gruntów, na których znajdują się elementy budynków należących do właścicieli,…