Kasy rejestrujące a łączenie się podatników – czy należy się tym przejmować?

Dokonując sprzedaży na rzecz pracowników nie zawsze będzie to oznaczało brak obowiązku ewidencjonowania tego obrotu za pośrednictwem kasy rejestrującej. Przekonał się o tym podatnik, który wystąpił o interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.784.2017.1.SR z dnia 28.02.2018). Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.12.2017 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących), co do zasady sprzedaż na rzecz pracowników podlega zwolnieniu, ale nie zawsze. Kiedy w związku z tym mamy…