Raportowanie schematów podatkowych w branży nieruchomości

Raportowanie schematów podatkowych (tzw. MDR), szczególnie w branży nieruchomości rodzi szereg wątpliwości. Jedną z czynności wymagających zgłoszenia jest zmiana zasad opodatkowania skutkująca niższym zobowiązaniem podatkowym. Zmiana zasad opodatkowania może następować jeżeli rozważana jest transakcja sprzedaży nieruchomości, a strony dyskutują o jej możliwych wariantach – sprzedaży udziałów w spółce mającej nieruchomość, sprzedaży przedsiębiorstwa składającego się głównie z nieruchomości lub sprzedaży samej nieruchomości.…