Sprzedaż udziałów – jak przygotować analizę cen transferowych?

Transakcje kapitałowe, w tym sprzedaż udziałów, należą do kategorii transakcji, które analogicznie jak inne transakcje zakupu / sprzedaży podlegają obowiązkom z zakresu cen transferowych. Jeżeli więc wartość transakcji przekroczy próg ustawowy, wynoszący 2 mln PLN, podatnik jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych, której obligatoryjnym elementem jest analiza cen transferowych. Niestandardowy charakter transakcji sprzedaży udziałów (m.in. ze względu na konieczność indywidualnej wyceny sprzedawanych udziałów)…

Raportowanie schematów podatkowych w branży nieruchomości

Raportowanie schematów podatkowych (tzw. MDR), szczególnie w branży nieruchomości rodzi szereg wątpliwości. Jedną z czynności wymagających zgłoszenia jest zmiana zasad opodatkowania skutkująca niższym zobowiązaniem podatkowym. Zmiana zasad opodatkowania może następować jeżeli rozważana jest transakcja sprzedaży nieruchomości, a strony dyskutują o jej możliwych wariantach – sprzedaży udziałów w spółce mającej nieruchomość, sprzedaży przedsiębiorstwa składającego się głównie z nieruchomości lub sprzedaży samej nieruchomości.…