Czy od budynku przeznaczonego na sprzedaż należy płacić podatek minimalny?

Podatnicy realizujący inwestycje nieruchomościowe w celu ich sprzedaży w krótkim czasie (mniejszym niż rok) mogą traktować wybudowane budynki jako towary handlowe i nie wprowadzać ich do ewidencji środków trwałych. Takie założenie wpływa istotnie na sposób zaliczenia wydatków na budowę tych nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów. Co więcej, składnik majątkowy będący towarem handlowym nie podlega opodatkowaniu podatkiem minimalnym. Zgodnie bowiem z art. 24b ust. 1 ustawy o CIT…