Tylko prace modernizacyjne powiększą wartość środka trwałego

W maju 2019 r. ukazała się indywidualna interpretacja podatkowa, w której organ podważył tezę podatnika stanowiącą, że zarówno wydatki o charakterze remontowym, jak i te o charakterze ulepszeniowym mogą w całości zostać zakwalifikowanie jako koszty podwyższające wartość początkową środka trwałego, a zatem zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w drodze odpisów amortyzacyjnych. Interpretacja dotyczy wykonania różnych prac budowlanych – zarówno o charakterze remontowym jak i modernizacyjnym w budynku z XIX w., zmierzających do nadania…

Co można kapitalizować do wartości początkowych środków trwałych?

Kapitalizowanie wydatków do wartości początkowych środków trwałych często odbywa się w sposób intuicyjny. Warto jednak pamiętać, że przepisy podatkowe regulują te kwestie. Błędy w tym zakresie mogą skutkować powstaniem zaległości, jak i nadpłat w podatku dochodowym – z uwagi na niepoprawną podstawę do odpisów amortyzacyjnych. Generalnie wydatki będące kosztem podatkowym można podzielić na tzw. CAPEX – kapitalizowane do wartości początkowych środków trwałych oraz na tzw. OPEX – koszty okresu…