Limit kosztów finansowania dłużnego nie dotyczy wybranych inwestycji

Co do zasady podatnicy są zobowiązani do wyłączania z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego przekraczających 30% EBITDA Od reguły tej ustawa przewiduje kilka odstępstw. Po pierwsze ograniczenie nie ma zastosowania do kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczających 3 mln zł. Po drugie, ograniczenia nie mają zastosowania do przedsiębiorstw finansowych, tj. np. banków, funduszy inwestycyjnych, instytucji kredytowych. Po trzecie, ograniczenia nie mają zastosowania do kosztów finansowania dłużnego wynikających z kredytów (pożyczek) wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury…

Cost segregation a koszty finansowania dłużnego

Koszty finansowania dłużnego [KFD] są kluczowymi kosztami pośrednimi kapitalizowanymi do wartości początkowych środków trwałych. W ramach projektów cost segregation (rozliczania inwestycji na środki trwałe) w MDDP otrzymujemy często pytanie o wpływ takiego rozliczenia na stosowanie limitów KFD. Aktualna regulacja z art. 15c ustawy CIT każe limitować KFD stanowiące koszty uzyskania przychodów [KUP]. KFD skapitalizowane do wartości początkowych środków trwałych stanowią KUP poprzez odpisy amortyzacyjne…

Używane lub ulepszone środki trwałe – stawki indywidualne warte rozważenia

Podatnicy PIT i CIT mają możliwość wybrania stawek indywidualnych w stosunku do środków trwałych używanych lub ulepszonych. Skutkiem tego są wyższe miesięczne odpisy amortyzacyjne, które stanowią koszt uzyskania przychodów. Stosowną decyzję podatnicy powinni podjąć na etapie nabywania środka trwałego. Przykładowo, dla budynków stawka indywidualna może wynieść nawet 10%, zamiast standardowej 2,5%. Jeżeli budynek jest wart 10 mln zł, oznacza to odpisy…

Niejasne zasady zaliczania odsetek do wartości środków trwałych przy inwestycjach deweloperskich

Zasady zaliczania odsetek do wartości początkowych środków trwałych nie są precyzyjne. Problematyka ta rodzi w praktyce wiele wątpliwości, w szczególności w branży deweloperskiej. Dotyczy to m.in. kwestii kapitalizowania odsetek związanych z ulepszeniem środka trwałego, np. rozbudową budynku lub pracami aranżacyjnymi (fit-out). Przepisy wskazują, że odsetki związane z wytworzeniem środka trwałego (np. budową budynku) mogą być kapitalizowane do wartości środków trwałych (art. 16g ust. 4 ustawy CIT), ale tylko do dnia przekazania środka trwałego…