Korzystanie z usług w Polsce może tworzyć stałe miejsce prowadzenia działalności (FE) dla celów VAT

Usługowe konfekcjonowanie wraz z obsługą wysyłek do klientów sklepu internetowego należącego do spółki z innego kraju UE może tworzyć stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej tej spółki dla celów VAT w Polsce. Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ostatniej interpretacji indywidualnej dotyczącej określenia stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT. Okoliczności sprawy kształtują się następująco: Wnioskodawcą jest spółka z branży kosmetycznej z siedzibą…

Stałe miejsce prowadzenia działalności – sądy administracyjne proszą TSUE o wsparcie

Wczoraj, 6 czerwca 2018 r., WSA we Wrocławiu postanowił o skierowaniu 2 pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE. Pytania dotyczą stałego miejsca prowadzenia działalności (tzw. fixed establishment). Sprawa będzie dotyczyć wykładni przepisu, a właściwie oceny stanów faktycznych kwalifikowanych przez organy podatkowe jako spełniające kryteria „stałego miejsca”. — WSA we Wrocławiu skierował do TSUE następujące pytania: Czy z samego faktu posiadania przez spółkę posiadającą siedzibę poza terytorium…

Kompleksowe usługi magazynowe na rzecz zagranicznych kontrahentów – na pewno bez VAT?

Traktowanie podatkowe usług kompleksowej obsługi logistycznej obejmującej przechowywanie towarów świadczonej na rzecz zagranicznych kontrahentów niejednokrotnie nastręcza problemów świadczeniodawcom. Wątpliwości dotyczą właściwego sposobu opodatkowania VAT – czy takie usługi są opodatkowane na zasadach ogólnych (B2B) czy jak usługi związane z nieruchomościami (i opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości– czyli magazynu). Tego typu kompleksowe usługi są świadczone np. przez hurtownie farmaceutyczne, ale kwestia opodatkowania usług logistycznych i „order managementu” dotyczy wielu…