Wykaz podatników – ustawa opublikowana (Dz.U. 2019 poz. 1018)

31 maja 2019 r. pod pozycją 1018 opublikowane zostały przepisy, na podstawie których utworzony zostanie Wykaz podatników. Ustawa nowelizuje w tym zakresie ustawę o podatku od towarów i usług. Opublikowana ustawa wprowadza zmiany również do ustaw o podatkach dochodowych w zakresie ograniczenia prawa do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Opublikowany akt prawny dostępny jest na stronach RCL: TUTAJ Najważniejsze zagadnienia wprowadzane na mocy ustawy to: utworzenie Wykazu podatników pozwalający…

„Biała lista podatników VAT” – czyli nowe sankcje i jeszcze więcej należytej staranności

Ustawa wprowadzająca ujednolicony rejestr podatników VAT otrzymała ostateczne brzmienie (przeszła przez Senat bez poprawek) i aktualnie oczekuje na podpis Prezydenta RP. Przyjrzyjmy się zatem rozwiązaniom, które wprowadza, wymogom, jakie nakłada na podatników zobowiązanych do dochowania należytej staranności oraz sankcjom, jakie przewiduje nie tylko w zakresie podatku VAT. Zmiany mają wpływ nie tylko na VAT ale – jak się może okazać: przede wszystkim – na opodatkowanie podatkiem dochodowym. Status podatnika VAT…

Czy masz pewność, że Twój kontrahent nadal posiada status podatnika VAT czynnego? Być może od kilku miesięcy nim już nie jest!

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić dany podmiot z rejestru czynnych podatników VAT, także z tego powodu, że jego kontrahent wyłudzał podatek VAT. Na chwilę obecną Ministerstwo Finansów nie podało jeszcze ilości podmiotów, które dotychczas zostały wykreślone z rejestru podatników VAT. Z dostępnych publikacji wiemy jednak, że do 31 maja 2017 roku liczba ta wynosiła 55 559 (tak poinformował wiceminister finansów Paweł…