Zmiany w podatkach 2019: Obniżona 9% stawka CIT

Jedną z najbardziej medialnych zmian, zawartych w pakiecie nowelizacji jest obniżenie dla niektórych podatników stawki podatku CIT z 15% do 9%.  Zdaniem Ministerstwa Finansów, z 9% stawki CIT skorzysta nawet 440 tysięcy podatników. Czas pokaże czy tak będzie.  Niższą stawką podatku będą opodatkowane tylko przychody (dochody) spółki inne niż przychody z zysków kapitałowych, co oznacza, że dochody np. ze sprzedaży akcji, z dywidend, z umorzenia udziałów będą opodatkowane standardową 19%…